Tarieven

Lidgeld

 • 0 tot 25 jaar : gratis
 • vanaf 26 jaar : € 5,00 


Vanaf het moment dat we je lidmaatschap activeren, ben je voor 12 maanden lid van de bib.

Materialen reserveren

 • € 1,00

Lenen bij andere bibliotheken

 • € 2,00

Kopiëren & afdrukken

 • Formaat A4: € 0,10 per kopie
 • Formaat A3: € 0,20 per kopie
 • Kleurenkopie A4: € 0,25 per kopie
 • Kleurenkopie A3: € 0,50 per kopie

Internetgebruik

 • 1 uur per dag gratis voor leden
 • € 1 per uur voor niet leden

Gebruik WiFi

 • gratis, ook voor niet-leden

Te laat ?

 • De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn.
 • boete per item en per dag: € 0,25
 • administratiekosten voor het versturen van een aangetekende zending: € 20,00

Boete bij beschadiging of verlies

 •  bij lichte beschadiging - kosten van de herstelling
  (bepaald door de bibliotheekdirectie)
 • bij verlies, diefstal of zware beschadiging - vervangwaarde van het uitgeleende item