Voor u gelezen

Dementie op jonge leeftijd - Annemie Janssens & Marjolein De Vugt

Over dementie is al heel wat geschreven, maar toch zijn jongere mensen met hun nood aan informatie in de kou blijven staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd (-65 jaar) vormen een aparte groep met specifieke problemen en uitdagingen. Dit boek biedt antwoorden en informatie, zowel voor mensen die nog maar pas geconfronteerd worden met de ziekte, als voor zij die er al langere tijd mee te maken hebben.

Lezer: Jean Aerts, vrijwilliger bij Alzheimer Liga Vlaanderen en initiatiefnemer voor tal van acties ter ondersteuning van mensen met jongdementie.

Maandag 25 november om 20u

Inschrijven: www.vormingplus-limburg.be (9 euro) of bibliotheek@genk.be

Bibliotheek Genk organiseert deze 'Voor u gelezen' i.s.m. Vormingplus Limburg in het kader van de Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie, die dit jaar plaatsvindt in Genk op 30 november 2019.