6de leerjaar - Auteurslezingen

Een auteur in levenden lijve ontmoeten werkt wonderlijk als extra stimulans, dat hebben we al vaker gemerkt. We willen daarom opnieuw auteurs uitnodigen die je leerlingen op sleeptouw kunnen nemen.

In de periode tussen 5 en 28 mei 2025 kan je met de klas van het 6de leerjaar zo’n unieke ontmoeting meemaken. Aansluitend op de auteurslezing tonen we de kinderen - die bijna klaar zijn voor het secundair onderwijs - onze jongerenafdeling. We vinden het belangrijk dat zij ook na de basisschool hun weg kunnen vinden.

Vraag een auteurslezing aan

Wil je met je leerlingen een auteurslezing bijwonen tussen 5 en 28 mei?

Laat ons dan weten:

  • op welke dagen lukt het om naar de Bibliotheek te komen in die periode?
    (reken erop dat de activiteit in de bib in totaal 2 uur in beslag zal nemen)
  • hoeveel leerlingen zitten er in je klas?
    (zijn er in jouw school meerdere klassen van het 6de leerjaar? Geen probleem! Geef aan om hoeveel leerlingen het gaat in totaal)

Mail de antwoorden zo snel mogelijk