Auteurslezingen

Een auteur in levenden lijve ontmoeten werkt wonderlijk als extra stimulans, dat hebben we in het verleden al vaker gemerkt. We willen daarom opnieuw auteurs uitnodigen die je leerlingenop sleeptouw kunnen nemen.

In de periode tussen 15 april en 8 mei 2024 kan je met de klas zo’n unieke ontmoeting meemaken. Aansluitend op de auteurslezing tonen we de kinderen - die bijna klaar zijn voor het secundair onderwijs - onze jongerenafdeling. Het is belangrijk dat ze daarna de basisschool ook hun weg kunnen vinden.

Vraag een auteurslezing aan

Wil je met je leerlingen een auteurslezing bijwonen tussen 15 april en 8 mei?

Laat ons dan weten:

  • op welke dagen lukt het om naar de Bibliotheek te komen in die periode?
    (reken erop dat de activiteit in de bib in totaal 2 uur in beslag zal nemen.
  • hoeveel leerlingen zitten er in je klas?
    'zijn er in uw school meerdere klassen van het 6de leerjaar? Geen probleem! Geef aan om hoeveel leerlingen het gaat in totaal.)
  • zijn er bepaalde specifieke wensen of noden?
    (Werken jullie rond een bepaald thema? Zijn er veel anderstalige kinderen in uw klas?)

Mail de antwoorden zo snel mogelijk 

Andere vragen of bezorgdheden?

Je kan altijd terecht bij Steffi of Véronique van ons Bib-op-Schoolteam.