Op maat

Voor specifieke vragen of een aanbod op maat neemt u het best contact op met een van de volgende contactpersonen:

kleuteronderwijs en lager onderwijs:
els.vanoirbeek@genk.be

secundair onderwijs:
an.peeters@genk.be

volwassenenonderwijs/anderstaligen:
fabienne.martens@genk.be

alle andere vragen:
bibliotheek@genk.be