Open+: meer bib voor meer gebruikers

Nog tot 22 juni testen we in onze bibliotheek Open+. Dat betekent dat de bibliotheek voor een beperkte groep gebruikers toegankelijk is van 18.30 tot 22 uur. Zij melden zich aan met hun identiteitskaart en een unieke pincode.

De testperiode is in de eerste plaats bedoeld om na te gaan of technisch alles werkt. De proefpersonen evalueren Open+, signaleren eventuele problemen, en geven suggesties.

Wat is Open+?

 • Meer bib voor meer gebruikers
 • Veilige, rustige en vertrouwde sfeer
 • Vaste bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk
 • Intensiever gebruik van onze bibliotheek
 • Bib wordt een actieve leerruimte in de Genkse samenleving
 • Gedeeld eigenaarschap: bib voor iedereen
 • Alle basisdienstverlening (doe-het-zelf) is toegankelijk!

Wat zijn de voornaamste voorwaarden om deel te nemen?

 • Je bent actief lid van de bibliotheek
 • Je hebt geen openstaande schulden
 • Je bent meerderjarig (18 of ouder)
 • Je ondertekent de afsprakennota
 • Je geeft toestemming om gefilmd te worden via de beveiligingscamera’s.
 • De toegang tot Open+ is strikt persoonlijk.

Wat kan je doen tijdens Open+?

 • inleveren via de inleverpunten
 • uitlenen via de uitleenbalies
 • kosten betalen via de betaalautomaat
 • gereserveerde materialen uitlenen via de uitleenbalies
 • verlengen via de uitleenbalies
 • kranten en tijdschriften lezen
 • de publieke pc’s gebruiken
 • printen en kopiëren
 • de WIFI gebruiken
 • Hublets gebruiken
 • snuisteren in de collectie
 • lezen en studeren
 • tentoonstellingen bezoeken

Wanneer is Open+ toegankelijk?

 • van 26 april tot 22 juni 2022
  (van dinsdag tot vrijdag van 18u30 tot 22 uur)
 • niet op avonden waarop de bib activiteiten organiseert in de publieke ruimte
  (geen Open+ op 27, 29 april – 5, 26, 27 mei – 1, 3, 9 juni 2022)

Wil je meer weten?

Wil je meer weten? Ben je zelf kandidaat voor ons proefpanel?

Mail ons via bibliotheek@genk.be

IK WIL MEER WETEN