Huisregels

Iedereen die gebruik maakt van de bibliotheek, als bezoeker of als lener, engageert zich om zich op een constructieve en respectvolle manier te gedragen. De bibliotheek is een plaats waar mensen zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samenkomen. Daarom rekenen we op iedereen om een aangename omgeving te creëren, waar iedereen van onze diensten gebruik kan maken.

Om die sfeer te garanderen, zijn er enkele regels. Gedrag dat in strijd is met die afspraken, kan leiden tot sancties. Bibliotheekmedewerkers hebben het recht bezoekers aan te spreken wanneer de gedragsregels niet worden gerespecteerd. Bij het niet naleven van deze gedragsregels door een bezoeker heeft de bibliotheekmedewerker het recht om die bezoeker te vragen het gebouw te verlaten, of om verdere sancties te nemen.

Openingstijden en sluitingsdagen

Alleen wie 30 minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan op de volledige dienstverlening rekenen.

Gedragsregels

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt.
We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de gedragsregels:

  • Eten en/of drinken zijn niet toegestaan.
  • Roken is verboden in het volledige gebouw.
  • De stilte moet gerespecteerd worden. Roepen is niet toegestaan.
  • Gsm-gebruik is toegestaan zolang het de andere bezoekers niet stoort. Beltoon moet op ‘stil’ staan. Aan de Leestafel, in het Portaal en in de Stille Ruimte is telefoneren niet toegestaan.
  • Als je een studieplek hebt gereserveerd, mag je alleen op je eigen stoel zitten. (zeker niet op vensterbanken, werkbanken of tafels).
  • Je gereserveerde stoel mag niet verplaatst worden.
  • De toiletten mogen vrij gebruikt worden, met respect voor de voorzieningen.
  • Minderjarige bezoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd.
  • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, door een bibliotheekmedewerker of door een andere bevoegde instantie, of via de camerabewaking, moet vergoed worden door de overtreder.

Ongevallen, verlies en diefstal

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen van de bibliotheekgebruikers in en rond het gebouw.

Privacy

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. Daarvoor geldt de privacyverklaring.

Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven of door gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met het reglement. Deze gedragsregels zijn maar een klein onderdeel van dat volledige reglement.